LEAST:s verksamhet står på en gedigen och unik kompetensgrund, baserad på erfarenhet av:
• Ingenjörsutbildning
• Militär flygtjänst
• Ledning av flygtjänst
• Systemsäkerhetsarbete
• Systemutveckling och systeminförande
• Säkerhetskulturarbete
• Utveckling och användning av nätverksbaserade simulatorer
• Haveriutredningar                                                                                  

LEAST erbjuder utbildning och stöd inom följande områden: